Bạn đang ở: Home / Hỏi Đáp về Hóa Đơn Tự In / Hóa đơn nào bắt buộc phải tiến hành thanh hủy?
Tìm nhanh

Hóa đơn nào bắt buộc phải tiến hành thanh hủy?

Trả lời:
  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy chậm  nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, cá nhân có hóa đơn hết giá trị sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dừng sử dụng hóa đơn, ngày thông báo tìm lại được hóa đơn đã mất hoặc ngày thông báo hết giá trị sử dụng hóa đơn.
  • Tổ chức, cá nhân có các loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành, nhưng không tiếp tực sử dụng nữa thì phải hủy hóa đơn chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày không còn sử dụng.
  • Tổ chức, cá nhân mua hóa đơn của Cơ quan Thuế khi chuyển sang sử dụng các loại hóa đơn khác phải quyết toán và hủy số hóa đơn đã mua còn chưa sử dụng chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày sử dụng hình thức hóa đơn mới.
  • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. Việc hủy hóa đơn phải được thông qua Hội đồng hủy hóa đơn. Thành phần Hội đồng hủy hóa đơn do Bộ Tài chính quy định.
 
(Nguồn: Tổng Cục Thuế)
 

Các câu hỏi khác về hóa đơn tự in

từ khóa:
don, hoa, huy,